tirsdag 21. april 2009

Den store hvite skare!

"Deretter så jeg -og se: En stor skare som ingen kunne telle, av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål. De stod for tronen og for Lammet, kledd i lange hvite kjortler, og med palmegrener i sine hender. Og de ropte med høy røst og sa: Frelsen tilhører vår Gud, han som sitter på tronen, og Lammet."

"Amen! Velsignelsen og herligheten og visdommen og takken og æren og makten og styrken tilhører vår Gud i all evighet! Amen."

"Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i Lammets blod."

"For Lammet, som er midt for tronen, skal vokte dem og føre dem til livets vannkilder. Og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne."

(Johannes Åpenbaring kap. 7.)

Kjære venna, vi må ikke gå glipp av det!

2 kommentarer:

Maria og Erlend sa...

Hei og hopp!
Eg har hørt rykter om at dokke kjeme him te Trøndelag te høsten!!!
Jippi! Levanger eller??

svein sa...

Usikkert enno, men kanskje, -kanskje ikke ;-) Den som venter får se!