lørdag 6. juni 2009

Hanne Lovise

Ei trist tid i Tromsø. Hanne Lovise, den fantastiske lille jenta t Kristin og Svenn Magne, bei igår fredag henta heim t Jesus, kun 2 mnd gammel. Hu har ikke vore utafor sjukehuset etter sin ankomst, men fikk et godt liv den tida hu fikk vær her. Hu har vore et stort vitne for mang her nord, med sitt korte liv. Takk t all som har vore med i forbønn, og vi ska fortsatt husk foreldre og øvrige framfor Den Allmektige. D e ein som elske oss, og veit ka som e d beste for oss.
Fred over Hanne Lovise sitt minne.

"La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke, for Guds rike hører slike til." Luk.18,16.

Hjemme i himlen skal ingen mer gråte, Herren skal selv tørke tårene av. Hjemme i himlen skal ingen mer sørge. Ingen skal dø eller legges i grav.
Hjemme i himlen er smertene borte, ingen skal lide og pines som her. Hjemme i himlen skal ingen mer klage, fullkommen glede skal fylle oss der.
Hjemme i himlen skal lovsangen tone, mektig som havet når bølgene slår. Hjemme i himlen blir alle ting nye, rene som Jesus om tronen vi står.
Lammet er verdig, ja Lammet er verdig, Han som ble slaktet og kjøpte oss fri! Æren og takken skal hylle vår Frelser, målet er vunnet og der skal vi bli.
Tenk for en jubel, ja tenk for en jubel, når alle frelste er berget i havn. Tenk for en jubel, ja tenk for en jubel, lovsangens emne blir Frelserens navn.

(L. Gudmundsen, -1986.)

Ingen kommentarer: